fbpx

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.H.U. EXPORT IMPORT JAROSŁAW LIS  z siedzibą w Starachowicach (27-200) ul.Składowa 17c,d

2)inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani/Pan Sebastian Krawczyk  biuro@jlis.pl ,507-405-706;

3) Pani/Pana dane osobowe osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

– zawarcia oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– spełnienia obowiązku prawnego związanego z wystawianiem dokumentów handlowych na podstawie Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art.   6 ust. 1 lit. c) RODO
– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione organy państwa, w tym urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej, operatorzy pocztowi, kurierzy, banki, operatorzy płatności, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, dostawca usług prawnych, serwisowych, usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, firmy windykacyjne, inni dostawcy usług, oraz podmioty powiązane z Administratorem.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od daty sporządzenia dokumentów handlowych bądź zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku braku zawarcia umowy.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych a także otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie danych, których podstawę stanowi umowa jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, których podanie jest wymagane przepisami prawa jest niezbędne w celu zrealizowania obowiązku ustawowego. Nie podanie w/w danych będzie równoznaczne z  brakiem możliwości realizacji celu ustawowego oraz zawarcia i realizacji umowy.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu